Vsak človek ima skupek osebnostnih potez oziroma duševnih lasnosti, ki so edinstvene zanj in tvorijo njegovo osebnost. Motnje osebnosti so sklop patoloških osebnostnih potez takšne intenzitete, da privedejo do pomembnih motenj delovanja v psihi in v odnosih z drugimi.

Poznamo deset tipov motenj osebnosti, ki so glede na skupne značilnosti povezane v tri sklope:

Skupina A – ekscentrično/čudaško vedenje

  • Shizoidna osebnostna motnja
  • Shizotipska osebnostna motnja
  • Paranoidna osebnostna motnja

Skupina B – dramatično vedenje

  • Mejna (borderline) osebnostna motnja
  • Narcisistična osebnostna motnja
  • Antisocialna osebnostna motnja
  • Histrionična osebnostna motnja

Skupina C – bojazljivo vedenje

  • Izogibajoča osebnostna motnja
  • Odvisna osebnostna motnja
  • Obsesivno-kompulzivna osebnostna motnja