Odvisnostna osebnostna motnja je del skupine anksioznih osebnostnih motenj, za katero sta značilna nervoznost in strah. Za osebe s to motnjo so značilni še nemoč, podrejenost, potreba po tem, da za njih nekdo skrbi, potrebujejo nenehno potrjevanje in se težko odločajo.

Je najpogosteje diagnosticirana motnja in se pojavlja v enaki meri pri moških kot pri ženskah. Pojavi se ponavadi v zgodnji odrasli dobi. 

Simptomi

Ljudje s to motnjo postanejo čustveno odvisni od drugih in vložijo veliko časa v to, da zadovoljijo druge. Bojijo se separacije in izražajo pasivno oklepajoče obnašanje. Simptomi so še:

  • nezmožnost sprejeti odločitve, izogibanje službi, ki zahteva neodvisnost ali vodstveni položaj
  • izogibanje osebni odgovornosti, občutek obupa in nemoči, ko se zaključi odnos
  • preobčutljivost za kritiko
  • pesimizem in pomanjkanje samozaupanja
  • bojijo se ne strinjati z drugimi, zaradi strahu, da bodo izgubili podporo druge osebe
  • nezmožnost začeti projekt
  • težava biti sam
  • toleranca do zlorabe in slabega obnašanja s strani drugih
  • potrebe tistih, za katere skrbijo, imajo prednost pred njihovimi lastnimi
  • živijo v fantaziji.

Vzroki za nastanek motnje

Točni vzrok, zakaj nastane, še ni znan, najverjetneje pa zajema tako biološke kot razvojne dejavnike.