Ljudje s to motnjo veliko časa posvetijo načrtovanju, dnevnim redom, seznamom itd. Pri odločitvah so počasni in se izogibajo dajanju odgovornosti drugim, ker menijo, da le oni sami lahko naredijo stvar dovolj dobro. Ljudje z obsesivno-kompulzivno motnjo so hitro razdražljivi, anksiozni in sovražni. Menijo, da so drugi neodgovorni, nevredni zaupanja, impulzivni in preveč popustljivi do sebe. Za njih so pravila in razporedi pomembnejši od samega projekta in naloge.

Simptomi

  • perfekcionizem
  • togost
  • skopost
  • pozornost usmerjena v podrobnosti
  • ekstremna predanost delu
  • nezmožnost zavreči neuporabne stvari
  • nezmožnost vodenja nalog ali dodelitve nalog drugim
  • formalni, togi načini izvajanja
  • ekstremna natančnost in točnost.

Vzroki za nastanek motnje 

Za to motnjo ni enega odločilnega vzroka. Nekateri menijo, da so osebe s to motnjo vzgajali starši, ki so bili nedostopni ali pa so jih vse preveč nadzorovali in bili do njih zelo zaščitniški. V otroštvu so bile takšne osebe lahko hudo kaznovane, zato značilnosti obsesivno-kompulzivne motnje lahko pomenijo obrambni mehanizem, ki so ga te osebe razvile, da bi se z odličnostjo in popolnostjo izognile kaznim. Na motnjo lahko vplivajo tako genetski vzroki kot tudi kulturni in socialni, vendar so za enkrat slabo raziskani.

Razlika med obsesivno-kompulzivno osebnostno motnjo in obsesivno kompulzivno motnjo

Osebe z obsesivno-kompulzivno motnjo se zavedajo, da so njihove vsiljive misli nerazumne, medtem ko ljudje z obsesivno-kompulzivno osebnostno motnjo verjamejo, da je njihov način najboljši način. Obsesivno-kompulzivna motnja se pojavlja na različnih področjih življenja (delo, družba, družina), medtem ko pri osebi z obsesivno-kompulzivno osebnostno motnjo ne povzroča toliko težav pri samem opravljanju dela, pač pa ima oseba težave s sodelavci, torej v odnosih z drugimi.

Osebe z obsesivno-kompulzivno osebnostno motnjo menijo, da ne potrebujejo zdravljenja, medtem ko se osebe z obsesivno-kompulzivno motnjo počutijo mučene zaradi svojih vsiljivih misli in ritualov.