Tudi shizotipska osebnostna motnja spada med ekscentrične osebnostne motnje. Ljudje s to motnjo se pogosto vedejo čudno ali nenavadno. Njihov način razmišljanja je nenavaden, prav tako sta nenavadna njihov videz in vedenje.

Ljudje s to motnjo imajo pogosto neobičajna prepričanja ali vraževerja. Niso zmožni ustvariti tesnih odnosov in izkrivljajo realnost. V tem oziru lahko rečemo, da je shizotipska osebnostna motnja blažja oblika shizofrenije, ki je resna možganska bolezen s simptomi izkrivljanja realnosti, mišljenja in obnašanja. V redkih primerih osebe s shizotipsko osebnostno motnjo lahko tudi razvijejo shizofrenijo.

Simptomi 

Osebe s shizotipsko osebnostno motnjo izražajo kombinacijo neobičajnega obnašanja, govorjenja, mišljenja in dojemanja. Drugi ljudje jih vidijo kot čudne in ekscentrične. Ostali simptomi so:

  • oblačijo, govorijo in vedejo se na čuden in nenavaden način
  • so sumničavi in paranoični
  • v družbenih situacijah so anksiozni in nesproščeni, kar je posledica nezaupanja
  • imajo malo prijateljev in so zelo nesproščeni v intimnosti
  • nagnjeni so k napačnemu razlaganju realnosti in imajo izkrivljeno percepcijo (npr. zamenjujejo hrup za glasove)
  • imajo čudna prepričanja in magično razmišljajo (so zelo praznoverni ali pa o sebi razmišljajo kot o medijih)
  • čez dan zelo veliko sanjarijo in fantazirajo
  • v odnosih do drugih so trdi in nerodni
  • delujejo čustveno oddaljeni, ravnodušni in hladni

Vzroki za nastanek motnje

Največjo vlogo pri razvoju shizotipske osebnostne motnje igra genetika. Najbolj pogosta je pri družinah, kjer je že kakšen sorodnik zbolel za shizofrenijo. Razvije se v zgodnji odrasli dobi.