Zdravil za zdravljenje osebnostnih motenj ni. Lahko pa se uporabljajo zdravila za pridružene motnje, kot so npr. depresija, anksiozne motnje, nespečnost.
Osebnostne motnje zdravimo s psihološkimi sredstvi – s psihoterapijo, svetovanjem in psihoedukacijo.

Učinkovitost psihoterapije močno ovira nizka motiviranost.