Tudi shizoidna osebnostna motnja spada med ekscentrične osebnostne motnje. Ljudje s to motnjo se pogosto vedejo čudno ali nenavadno. Obnašajo se hladno, zadržano in so indiferentni v odnosih z drugimi. Pogosto so samotarji in imajo raje dejavnosti, kjer delujejo sami. Redko izražajo čustva. Čeprav so morda simptomi podobni kot pri shizofreniji, shizoidna osebnostna motnja ni shizofrenija, saj mnogi s shizoidno motnjo še vedno delujejo dokaj normalno, raje pa so v službah, kjer lahko delajo sami.

Simptomi

Osebe s shizoidno osebnostno motnjo so videti nedostopni in si življenje organizirajo tako, da imajo zelo malo stikov z drugimi ljudmi. Večina se nikoli ne poroči ali pa kot odrasli živijo s svojimi starši. Ostali simptomi so še:

  • z drugimi si ne želijo intimnih ali poglobljenih odnosov in v takih odnosih tudi uživajo ne, celo z ostalimi družinskimi člani ne
  • izbirajo si službe in dejavnosti, v katerih delujejo sami
  • uživajo le v malo dejavnostih, tudi v spolnosti ne vedno
  • nimajo bližnjih prijateljev
  • težko se vživijo v druge
  • na pohvalo ali kritiko ne reagirajo
  • redko pokažejo čustva
  • čez dan lahko sanjarijo in / ali ustvarijo živahne fantazije v na splošno pisanem notranjem življenju

Vzroki za nastanek motnje

O vzrokih za shizoidno osebnostno motnjo je malo znanega. Predvideva se, da na njen razvoj vplivata tako okolje kot tudi genetika. Nekateri strokovnjaki menijo, da jo lahko povzroči žalostno otroštvo brez topline in čustev. Tudi ta motnja je pogostejša, če je v družini že nekdo zbolel za shizofrenijo. Menijo tudi, da jo je možno podedovati.