Za izogibajočo osebnostno motnjo so značilni ekstremni občutki socialne zavrtosti, neustreznosti in občutljivosti na negativno kritiko ali zavrnitev. Vendar to ne pomeni, da je oseba le sramežljiva ali socialno nerodna. Izogibajoča osebnostna motnja povzroči veliko težav v sposobnosti interakcije z drugimi in pri vzdrževanju odnosov v vsakdanjem življenju. Ocenjuje se, da ima to motnjo 1% populacije.

Simptomi

  • izogibanje delu, družabnim in šolskim aktivnostim zaradi strahu pred kritiko ali zavrnitvijo
  • slaba samopodoba
  • samoizoliranost

V družbi se takšna oseba boji spregovoriti, ker se boji, da lahko reče kaj narobe, lahko zardi, jeclja ali jo postane sram.

Oseba z izogibajočo osebnostno motnjo se zaveda, da se ne počuti dobro v socialnih stikih ali celo, da je nesposobna vzpostavljati in obdržati stike. Zato lahko tudi komentarji o sramežljivosti za tako osebo pomenijo kritiko ali zavrnitev.

To tudi pomeni, da se takšna oseba izogiba vzpostavljanju novih stikov, pridobivanju prijateljev, na splošno se težko poveže z drugimi ljudmi. 

Vzroki za nastanek motnje

Vzroki za izogibajočo osebnostno motnjo še niso povsem jasni, lahko pa so kombinacija socialnih, genetskih in psiholoških dejavnikov. Lahko je povezana s temperamentom in možna je genetska predispozicija.