Mobing na delovem mestu

četrtek, 02. november 2017

Mobing ali trpinčenje na delovnem mestu je psihološki teror, ki se pojavlja skozi različne aktivnosti, katerih cilj je degradacija žrtve in njenih delovnih pogojev, povzročitev škode žrtvi na področju človekovih pravic in osebnem dostojanstvu, fizičnem ali mentalnem zdravju ter uničenje njene delovne prihodnosti. Gre za načrtne, dalj časa prisotne in trajajoče aktivnosti sovražne in neetične komunikacije ene osebe ali skupine oseb proti drugi osebi, ki se znajde v položaju, v katerem je nemočna in se ne more braniti.

Izkušnja trpinčenja se šteje za eno najbolj dramatičnih izkušenj v življenju. Človek, ki postane žrtev mobinga, nenadoma ostane sam, izgublja samozavest in samospoštovanje ter težko najde ustrezno strokovno pomoč in psihološko podporo, saj v Sloveniji ni organizirane mreže pomoči in podpore žrtvam mobinga.

Ste žrtev mobinga?

  • Občutite tesnobo, ko pomislite na odnose v svoji delovni sredini, podjetju?
  • Se pogosto nehote in brez razumnega vzroka znajdete v konfliktni situaciji s sodelavci in/ali nadrejenim ter ste nemočni pri razrešitvi teh konfliktov?
  • Ste izpostavljeni slabim odnosom s strani sodelavcev in/ali nadrejenih?
  • Se vaše delo in prizadevanja napačno ocenjujejo, podcenjujejo, ne glede na to, da svoje delo zelo dobro ali celo odlično opravljate?
  • Ste že koristili bolniško odsotnost kot nujen umik iz delovnega okolja, ker ste v njem izpostavljeni slabim odnosom in komunikaciji?
  • Ste s strani sodelavcev in/ali nadrejenih označeni kot osebnostno težavni?
  • Ste se umaknili in izolirali od sodelavcev, da si zagotovite mir?
  • So se do vas distancirali vaši sodelavci in/ali nadrejeni?
  • Bi sedanjo delovno sredino zaradi slabih odnosov in nespoštljivega ravnanja zapustili, če bi imeli možnost zaposlitve drugje?

Če ste na ta vprašanja odgovorili pritrdilno, ste lahko žrtev mobinga. Pogosto se namreč žrtev tega sploh ne zaveda, ampak dogajanje pripisuje splošnim razmeram v družbi in v delovnem okolju, velikemu obsegu dela, nesrečnim slučajnostim, ali pa situacijo zaradi strahu pred možnostjo izgube zaposlitve zanika. Ne bodite med njimi. Spoštujte in cenite svoje osebno in delovno dostojanstvo kot neprecenljiv in nedotakljiv dar življenja, zato ukrepajte in se pridružite skupini za samopomoč.