Zdravstveni dom Sevnica Prepoznavanje in preprečevanje nasilnih vedenj in njihovih posledic v zdravstvu
Duhovno prosvetni center Sv. Jožef
Predavanje o bipolarni motnji
Predavanje o osebnostnih motnjah
Varstveno delovni center Tolmin
Osebnostne motnje in prikaz najučinkovitejših pristopov zdravljenja
Odrasli z motnjo v duševnem razvoju in odrasli z duševnimi motnjami
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica Supervizija za strokovni tim
Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije

2 dnevna delavnica Prepoznavanje in obvladovanje stresa ter vpostavitev ravnotežja v življenju«

Alkaloid Uporaba lamotrigina pri BM
Zveza delovnih invalidov Slovenije
Duševne motnje in nasilje
Duševne in razpoloženjske motnje za prostovoljce, ki se ukvarjajo z invalidi
Osebnostne motnje in prikaz najučinkovitejših pristopov zdravljena
Društvo Altra
Obvladovanje nasilnega vedenja
Preprečevanje samomora
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine Ko se v organizacijah pojavijo duševne motnje zaposleni
Center za socialno delo Kočevje Ravnanje z osebami, ki imajo osebnostne motnje
Center za socialno delo Škofja Loka Osebnostne motnje in nasilno vedenje s poudarkom na možni prepoznavi osebnostnih motenj pri delu z uporabniki na CSD
Zdravniška zbornica Prepoznavanje in preprečevanje nasilnega vedenja v zdravstvu
Dom upokojencev Podbrdo Agresivno vedenje pri duševni motnji
Socialna zbornica Slovenije
Komunikacija s težavnimi otroki in mladostniki
Posttravmatska stresna motnja in izgorelost pri ljudeh v pomagajočih poklicih
Dom Nine Pokorn Grmovje Odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki imajo pridružene duševne motnje
Društvo SOS Osebnostne motnje
Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog Preprečevanje in obvladovanje nasilja
DARS
2 dnevna delavnica Prepoznavanje in obvladovanje stresa
Vodenje v kriznih časih
Društvo SOŽITJE Obsotelje in Kozjan Pridružene duševne motnje pri odraslih z motnjo v duševnem razvoju, posebnosti zdravljenja
Sindikat policistov Slovenije Stres in posttravmatska stresna motnja za člane SPS
Center za socialno delo Maribor Delavnica o mejni osebnostni motnji in kako pristopiti k svetovanju
Društvo socialnih delavcev Celje Osebnostne motnje