Raziskovalna dejavnost

Področja raziskovalnega dela:

filozofija, kulturni študiji, izobraževanje (zlasti v povezavi z zaposlovanjem in trgom dela), duševno zdravje

Raziskovalni projekti

 • 2003: Dostopnost kulture, Inštitut za civilizacijo in kulturo (ICK) (raziskovalka)
 • 2003-2004: Društvena in klubska kultura na Slovenskem, ICK (raziskovalka in urednica publikacije)
 • 2004-2005: Analiza razvoja slovenskega parlamentarizma, ICK (raziskovalka in urednica publikacije)
 • 2005: Raba slovenščine in tujih jezikov v podjetjih v tuji in mešani lasti, ICK (raziskovalka)
 • 2006-2007: Evropske vsebine v izobraževanju učiteljev, CPZ-International, Center za promocijo znanja, d.o.o. (CPZ) (raziskovalka)
 • 2006-2007: Pedagoški standardi u Europi (mednarodni projekt), CPZ (raziskovalka)
 • 2006-2007: Specific experiences in collaborative work using ICT – Photographic internet gallery project (mednarodni projekt), CPZ (raziskovalka in e-mentorica)
 • 2007: Predlog pobude za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije poklica svetovalec za zaposlovanje, CPZ (piska predloga)
 • 2007-2008: Consult in Europe (mednarodni projekt), CPZ (raziskovalka in evalvatorka)
 • 2007-2008: Zunanja evalvacija EQUAL razvojnega partnerstva Enakovreden študij, CPZ (evalvatorka)
 • 2007-2010: European Observatory of Validation of Non-Formal and Informal Learning (mednarodni projekt), CPZ (raziskovalka)
 • 2009-2011: Adopt your heritage (mednarodni projekt), CPZ (nacionalna projektna koordinatorica, raziskovalka, razvijalka in e-mentorica)
 • 2009-2011: Mentoring as vocational training method for third sector organizations (mednarodni projekt), CPZ (raziskovalka)
 • 2011-2013: Observal-Net (mednarodni projekt), CPZ (raziskovalka)
 • 2011-2014: Acces to Lifelong Learning in Higher Education (mednarodni projekt), CPZ (raziskovalka)
 • 2015: Pregled uresničevanja strateških ciljev visokega šolstva v RS, ki so podlaga za načrtovanje in izvajanje ukrepov v OP 2014-2020 s področja visokega šolstva, MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d.o.o. (evalvatorka)
 • 2020-2022: Opismenjevanje o motnjah razpoloženja in osebnostnih motnjah, Inštitut Karakter, inštitut za osebnostne motnje in oblikovanje osebnosti (raziskovalka, predavateljica)

Izbrane publikacije

 • VOGRINEC ŠVIGELJ, Barbara. Pomagala bi filozofija. KUD Apokalipsa, Ljubljana 2020, 74 str.
 • VOGRINEC, Barbara. Luce Irigaray – filozofija v razsežnosti ženskega. Delta, 2000, l. 6, št. 1-2, str. 163-199
 • VOGRINEC, Barbara. Psihoanaliza in resnica: Lacan in Irigaray. Delta, 2001, l. 8, št. 3-4, str. 131-147
 • VOGRINEC, Barbara. Neka druga logika. Časopis za kritiko znanosti, 2003, l. 31, št. 213/214, str. 250-264
 • VOGRINEC, Barbara. The Rules ali vračanje v patriarhalno, ki ni preprosto to. Anthropos, 2006, l. 38, št. 3-4, str. 149-162
 • VOGRINEC, Barbara. Children Are From Heaven ali kako danes otroci spoštujejo odrasle. Psihološka obzorja, 2007, l. 16, št. 1, str. 91-100

Vse objave (COBISS) >>