Raziskovalna dejavnost

Področja raziskovalnega dela:

psihiatrija, psihofarmakoterapija, psihiatrična epidemiologija, farmakoekonomika, zdravstvena ekonomika, raziskovanje poteka in izida duševnih motenj

Raziskovalni projekti

 1. Kot vodja
  2007 – 2009 Evalvacija učinkov psihoedukacije in farmakoterapije bolnikov z bipolarno motnjo razpoloženja
  2006 – 2008 Razvoj kakovosti in dostopnosti preventivne zdravstvene dejavnosti na področju duševnega zdravja na primarnem nivoju 1.10.2006―30.9.2008
  2001 - 2004 Kognitivno nevropsihološki kriteriji negativnega sindroma shizofremije
  2002 – 2004 Nasilni incidenti v psihiatrični bolnišnici z vidika obremenjenosti osebja
  2000 – 2001 Obravnava odvisnih od heroina s pridruženo duševno motnjo v metadonskem programu
  1999 – 2001 Ocena kakovosti in stroškov oskrbe bolnikov s prvo epizodo shizofrenije
 2. Kot sodelavka
  2017 – 2019 Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja
  2014 – 2017 Primerjalna raziskava učinkovitosti psihiatričnih bolnišničnih sprejemov s pomočjo metode povezovanja podatkov med velikimi administrativnimi podatkovnimi zbirkami
  2011 – 2012 Življenje z motnjo razpoloženja: Izobraževalni program prepoznavanja in obvladovanja bipolarne in depresivne motnje razpoloženja
  2011 - 2011 Analiza tveganj za razvoj težav v duševnem zdravju prebivalcev Republike Slovenije v posameznih statističnih regijah s pomočjo prilagojene metodologije OECD Indeksa boljšega življenja
  2004 – 2007 Razširjenost sočasnega pojavljanja depresije pri sladkorni bolezni
  2004 – 2007 Samomor v Sloveniji: globalni pogled na razvoj tveganja na samomorilno tveganje
  2003 – 2005 Hetero in avtoagresivnost v družini 1.1.2003―31.12.2005
  2002 – 2005 Nevropsihološki dejavniki samomorilnosti pri osebah odvisnih od alkohola
  2002 – 2004 Socio-ekonomski vidiki prezgodnje umrljivosti: poskus preprečevanja samomora
  2001 – 2004 Rodnost in samomorilnost na Slovenskem: multidisciplinarni vidiki
  2001 – 2004 Molekularno genetska študija možganskih RNA po opravljenem samomoru
 3. Članstva
  European College of Neuropsychopharmacology
  European Violence in Psychiatry Research Group
  European Depression in Diabetes
 4. Pedagoško delo
  Redna profesorica psihiatrije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Izbrane publikacije

Vse objave (COBISS) >>